Algemene voorwaarden

Prijsvragen en acties van Theater Orpheus

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle acties en prijsvragen georganiseerd vanuit Schouwburg en Congrescentrum Orpheus NV, hierna te noemen Theater Orpheus, of acties en prijsvragen georganiseerd door derden waaraan Theater Orpheus medewerking verleent.

  1. Via prijsvragen verworven persoonsgegevens worden door Theater Orpheus gebruikt om contact te houden met de deelnemer. Indien hier geen prijs op wordt gesteld biedt Theater Orpheus de mogelijkheid tot afmelden.
  2. Theater Orpheus kan persoonsgegevens van deelnemers doorgeven aan derden, maar uitsluitend voor het doel informatie te verstrekken over de actie waaraan is deelgenomen of het verzenden van prijzen. Theater Orpheus verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, met als doel reclame- of marketingacties, die buiten de actie liggen waaraan wordt deelgenomen, te versturen.
  3. Gewonnen kaarten zijn niet inwisselbaar voor geld of vouchers, en kunnen niet worden ingewisseld voor een andere voorstelling dan de voorstelling die in de winactie is aangeboden.
  4. Het is niet toegestaan om kaarten gewonnen via prijsvragen en/of acties van Theater Orpheus of via acties waarbij Theater Orpheus kaarten ter beschikking stelt, op enigerlei wijze door te verkopen aan derden.
  5. Gewonnen kaarten kunnen tot maximaal een half uur voor aanvang van de betreffende voorstelling door prijswinnaars worden opgehaald aan de balie van Theater Orpheus. Zie deze pagina voor de openingstijden.
  6. Bij het ophalen van de gewonnen kaarten kan door medewerkers van Theater Orpheus ter verificatie om een legitimatiebewijs worden gevraagd.
  7. Medewerkers van Theater Orpheus of organiserende partij van een prijsvraag waaraan Theater Orpheus medewerking verleent, zijn uitgesloten van deelname.
  8. Acties zijn niet toepasbaar op reeds aangeschafte kaarten.
  9. Kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties.
  10. Over acties en prijsvragen wordt niet gecorrespondeerd.

Voor meer informatie over de Algemene Voorwaarden of Prijsvragen en acties in het algemeen kunt u contact opnemen met onze theaterkassa, telefonisch op 055-527 03 00, aan de balie van de theaterkassa (bekijk hier onze actuele openingstijden) of via een e-mail aan info@orpheus.nl.