Stichting Podiumactiviteiten Apeldoorn

Theater voor iedereen!

De Stichting Podiumactiviteiten Apeldoorn vindt dat iedereen in de gelegenheid moet zijn om van podiumkunst te genieten. Podiumkunsten bieden inspiratie, verrijking, plezier en de mogelijkheid tot gesprek en ontwikkeling. Daarom wil de Stichting Podiumactiviteiten Apeldoorn theater bereikbaar maken voor alle doelgroepen en zo veel mogelijk Apeldoorners kennis laten maken met de waardevolle en inspirerende kracht van de podiumkunst. Daarbij ligt de nadruk op doelgroepen die niet als vanzelfsprekend naar het theater komen, bijvoorbeeld omdat ze daar niet het geld voor hebben of omdat ze niet eerder kennis hebben gemaakt met theater. Ook ondersteunt de stichting podiumactiviteiten die zich richten op jeugd en ouderen; en op talentontwikkeling en participatie.

De Stichting werkt nauw samen met Theater Orpheus in Apeldoorn. Lees hier ons beleidsplan

De stichting werft fondsen, donaties en sponsoren voor deze activiteiten. Op deze site leest u er meer over Wilt u meer informatie, een project steunen of een gift doen? Stuur dan een mail naar podiumactiviteiten.apeldoorn@orpheus.nl.

Een ambitieuze missie!

Podiumkunsten zijn waardevol. Ze bieden inspiratie, plezier, stof tot nadenken. De Stichting Podiumkunsten Apeldoorn gunt iedereen de bijzondere ervaring van de podiumkunst. Dat kan zijn door voorstellingen aan te bieden in het theater of op andere plekken in de stad. Maar ook steunen we projecten die Apeldoorners gelegenheid bieden om zélf mee te doen.

U leest er alles over in ons beleidsplan:

Activiteiten

Het bestuur van de Stichting Podiumactiviteiten Apeldoorn

Algemeen

De Stichting Podiumactiviteiten Apeldoorn is een ideële instelling die een algemeen nut beoogt, namelijk het bereikbaar maken van podiumkunst voor moeilijk bereikbare doelgroepen. De Stichting werkt nauw samen met Theater Orpheus in Apeldoorn en kent geen winstoogmerk. Zij werft fondsen, donaties en giften die geoormerkt besteed worden aan podiumactiviteiten die georganiseerd worden door de stichting zelf, of door Theater Orpheus. De te ondersteunen activiteiten moeten aan strenge richtlijnen voldoen, die staan omschreven in het beleidsplan van de stichting.

Governance

De Stichting Podiumactiviteiten Apeldoorn werkt volgens de volgende principes:

  • De stichting heeft geen winstdoelstelling;
  • De stichting voert een inzichtelijke administratie;
  • Bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun diensten;
  • De stichting brengt jaarlijks een beleidsplan uit, dat samenhangt met het jaarplan van Orpheus in dat betreffende jaar, meer specifiek v.w.b. het jaarplan van projecten die vallen onder het hoofdstuk Theater van de stad;
  • De stichting werft financiële middelen bij fondsen en instellingen die bedoeld zijn om culturele initiatieven zoals hierboven omschreven te steunen. Ook werft zij donaties bij particulieren en bedrijven en kan zij sponsor- of wervingsactiviteiten organiseren om gelden te verzamelen. De verzamelde bedragen zijn uitsluitend bedoeld voor activiteiten zoals in het beleidsplan omschreven.
  • De Stichting publiceert haar plannen en activiteiten op deze website.
  • Mocht de stichting ophouden te bestaan, dan zal het eventueel aanwezige banksaldo gedoneerd worden aan een ANBI-stichting met een vergelijkbare doelstelling als de Stichting Podiumactiviteiten Apeldoorn.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Podiumactiviteiten Apeldoorn bestaat uit:
Mirjam Barendregt: voorzitter
Martin Berkhoff: penningmeester
Karin Nijhuis: secretaris

Verantwoording

Ieder jaar stelt de Stichting Podiumactiviteiten Apeldoorn een jaarrekening vast waarin inzichtelijk is gemaakt welke uitgaven waaraan besteed zijn.

Contactgegevens

Stichting Podiumactiviteiten Apeldoorn

Bezoekadres:
Churchillplein 1
7314BZ APELDOORN

Postadres:
Postbus 10133
7301GC APELDOORN

Telefoonnummer: 055 527 03 03 (vraag naar Marij Wools)
Email: podiumactiviteiten.apeldoorn@orpheus.nl

KvK-nummer: 41040666
RSIN: 816664547
IBAN: NL98RABO0393301087