Theater van de Stad

Onder de noemer Theater van de Stad organiseert Orpheus gedurende het jaar bijzondere voorstellingen en activiteiten buiten de reguliere programmering om. Deze voorstellingen zijn o.a. bedoeld om mensen die normaal niet naar het theater (kunnen) gaan kennis te laten maken met theater.

Daarnaast vindt Orpheus het erg belangrijk om bij te dragen aan culturele educatie aan zowel scholieren als (amateur) talent. De projecten in het kader van Theater van de stad hebben uitsluitend een maatschappelijk-cultureel karakter en zijn niet bedoeld om winst te maken, maar worden gezien als maatschappelijke investering.  Onder andere de volgende projecten hebben plaats gevonden of staan in de planning:

Heb je vragen of ideeën in het kader van dit thema neem dan contact met ons op via marij.wools@orpheus.nl.