Lid voor de Raad van Commissarissen

Vacatures > Lid Raad van Commissarissen

Schouwburg en Congrescentrum Orpheus is een bijzondere locatie. Met drie schitterende theaterzalen, acht multifunctionele zalen, vier ruime foyers en een eigen restaurant met podium is Orpheus één van de grootste theaters van Nederland. Het aanbod in voorstellingen en concerten is breed en divers, van cabaret tot musical en van opera tot kindervoorstellingen op het podium van ons theater. Ook voor evenementen en congressen in alle soorten en maten zijn wij dé geschikte locatie. Daarnaast geven we alle ruimte aan de Community. 

Het besturen van Schouwburg en Congrescentrum Orpheus NV is opgedragen aan de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen (RvC) ziet erop toe dat deze dit doet conform de doelstellingen van de organisatie en de prestatieafspraken met gemeente. De RvC richt zich hierbij op strategisch essentiële onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid, realisatie van doelstellingen en prestatieafspraken met de gemeente. Naast de toezichthoudende taak beschikken de leden van de RvC over het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder als klankbord terzijde te staan. De RvC bestaat straks uit vier leden. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden zoeken wij per 1 mei 2024 

Lid Raad van Commissarissen m/x/v


Orpheus maakt werk van diversiteit & inclusie, in programmering, partners, publiek en personeel, passend bij het werk- en verzorgingsgebied van Orpheus. Ook de RvC streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond van haar leden. 

Profiel Lid van de Raad van Commissarissen Orpheus:

  • Heeft affiniteit met de culturele/creatieve sector en/of de leisure/hospitality sector.
  • Beschikt over een breed zakelijk netwerk, in Apeldoorn en de regio, en is bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van Orpheus.
  • Heeft goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
  • Is een teamplayer, kritisch en alert, die bereid is tot concessies en consensus.
  • Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvC en heeft hierbij geen tegenstrijdig belang.
  • Heeft kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen. 
  • Heeft bij voorkeur ervaring met het houden van toezicht in de culturele of maatschappelijke sector.

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar en kan eenmaal worden verlengd. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een vergoeding. Er is sprake van een jaaragenda met doorgaans zes vergaderingen of bijeenkomsten per jaar.

Belangstelling

Voor meer informatie over deze vacature of de organisatie kunt u contact opnemen met mevrouw Mirjam Barendregt, directeur-bestuurder, via mirjam.barendregt@orpheus.nl.

Reageren

Uw sollicitatie kunt u tot 31 oktober aanstaande sturen naar secretariaat@orpheus.nl, ter attentie van de heer P. Eringa, voorzitter Raad van Commissarissen onder vermelding van “vacature Raad van Commissarissen”. Kennismakingsgesprekken vinden plaats in de namiddag en avond van 22 november 2023 in Orpheus te Apeldoorn.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld